Ventos Gimnazija -Pagrindinis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Jolanta Pakalniškienė

Darbo laikas:
Pirmadienis, Trečiadienis: 7:30 – 16.00;
Penktadienis 7:30-10:30;
Pietų pertrauka: 12:00-12:30;
Senosios mokyklos II a. 25 kabinetas • Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.

 • Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius.

 • Ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus.

 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.

 • Teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

 • Kaupia informaciją apie profilaktinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.

 • Užtikrina asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimas.

 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais.

 • Analizuoja mokinių sveikatos sergamumo rodiklius.

 • Teikia pirmąją pagalbą.

 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis.SVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis I p. (Atnaujinta 2023-10-30)