Ventos Gimnazija -Pagrindinis
Metodinė taryba


2021-2022 m.m. sudėtis


  1. Sigita Sketrienė - metodinės tarybos pirmininkė

  2. Daiva Gricienė - gimnazijos direktorė, narė

  3. Violeta Budzinauskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė.

  4. Stefanija Diegienė - pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, narė

  5. Janina Lakačauskienė - gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė

  6. Gražina Kazlauskienė - kalbų metodinės  grupės pirmininkė, narė.

  7. Veronika Poškienė - dorinio, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, narė.

  8. Jūratė Mikelskienė - specialistų ir mokytojo pagalbininkų metodinės grupės pirmininkė, narė

  9. Loreta Čudakienė - klasių vadovų koordinatorė, narė.SVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis I p. (Atnaujinta 2023-10-30)