Ventos Gimnazija -Pagrindinis
Konkursas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

Akmenės rajono Ventos gimnazija (teisinė forma–biudžetinė įstaiga, kodas 190448680, adresas Ventos g. 13, LT–85330, Venta), skelbia konkursą švietimo padalinio vadovo (direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams) pareigoms užimti.
Darbo krūvis – 1,0 etatas (40 valandų per savaitę).
Pareiginės algos koeficientas: 7,4-12,2
Pareigybės lygis – A2.
Darbo sutartis – neterminuota.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Švietimo padalinio vadovo (direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams) kvalifikacijai keliami reikalavimai:
• aukštasis išsilavinimas;
• geri darbo įgūdžiai su MS Excel programa ir kitomis MS Office programomis, darbas su DVS Kontora;
• analogiška darbo patirtis.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

  2. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir šių dokumentų kopijas.

  3. Gyvenimo aprašymą (CV).

  4. Užpildytą pretendento anketą.


Detali informacija pareigybės aprašyme.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2022 m. balandžio 26 d.
Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-padalinio-centro-skyriaus-vadovas-322;787300.html) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos (2022-04-12,  skelbimo Nr. 78730).

Smulkesnė informacija skelbiama tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.
 
SVARBU
Skelbiamas naujas mokslo metų tvarkaraštis II p. (Atnaujinta 2022-03-10)
NUORODOS

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///dokumentai/Bendrasis-logo-mazas.jpg

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads///lions/lions.gif

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Lions Quest

https://venta.akmene.lm.lt/admin/uploads/uploads////dokumentai/sveikam_logo.jpg

Sveika mokykla